Bij jouw examen Engels moet je ook een schrijfvaardigheidstoets doen. Het kan zijn dat je een betoog moet schrijven, maar waarschijnlijker is het dat je een brief moet maken. Een van de mogelijke opdrachten is dat je een sollicitatiebrief moet schrijven in het Engels. Een lastige opgave als je niet weet welke termen je daarbij moet gebruiken. In dit blog staan 7 onderdelen van de brief met zinnen die je kunt leren om een goede Engelse sollicitatiebrief te schrijven.

Zin 1: Aanhef

Een sollicitatiebrief is altijd een formele brief. Waarschijnlijk schrijf je aan iemand die je niet kent. Den aanhef is daarom als volgt:

Dear Sir/Madam,

Als uit de advertentie blijkt aan wie je de brief moet richten, dan noem je de achternaam van deze persoon. Je gebruikt nooit de voornaam, want ook al zou je die persoon wel kennen, het blijft een formele brief.

Dear Mr. Jones,

Dear Mrs. Smith,

Zin 2: Start van je brief

In de eerste alinea beschrijf je waar je de vacature gezien hebt. Dat kan in de krant zijn, maar ook via internet. De zinnen die je gebruikt verschillen dus let op:

Krant: I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .

Hiermee solliciteer ik naar de vacature van … die u in … op … gepubliceerd heeft.

Internet: I am writing in response to your advertisement posted on…

Naar aanleiding van uw vacature op … schrijf ik u …

Zin 3: Hoe verkoop je jezelf

Je gaat in de volgende alinea iets schrijven over jezelf. Waarom pas jij nu zo goed in die functie? Je kunt het hebben over wat je gestudeerd hebt, waar je goed in bent of de werkervaring die je eerder opgedaan hebt.

Jouw sterke punten: My strengths are…

Beschrijving van jouw voornaamste eigenschappen

Jouw opleiding: My area of expertise is…

Beschrijving van het vakgebied waarin je de meeste kennis en ervaring hebt

Jouw werkervaring: In my work as a …. at … I became highly competent in…

Beschrijving van de eigen vaardigheden in een bepaald vakgebied en het vermogen nieuwe vaardigheden te verwerven

 Zin 4: Verwijzing naar het cv dat je bijgesloten hebt

Een sollicitatiebrief bevat altijd minimaal een bijlage; namelijk jouw cv. Hier moet je naar verwijzen want de werkgever kan hierin precies zien wat jouw opleidingen en relevante werkervaring zijn. Dit kun je op twee manieren doen. Je kunt de verwijzing in de alinea waarin je jouw werkervaring vertelt opnemen of je eindigt de brief ermee.

As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position’s requirements.

Hiermee wijs je de lezer erop dat het cv bijgevoegd is waardoor hij/zij kan lezen waarom de baan zo goed bij jou past.

Gebruik je de zin op het eind van je brief, dan verwijs je er alleen naar in de laatste alinea.

Please find my résumé  attached.

 Zin 5: Jouw Kwaliteiten als werknemer

Je kan uiteraard nog meer zeggen over jouw kwaliteiten. Bijvoorbeeld de talen die je spreekt.

 My native language is… and I also speak…

Je kan iets zeggen over jouw sociale en communicatieve vaardigheden

I have excellent social as well as communication skills.

Zin 6: De afsluitende zin

In de laatste zin zeg je dat je hoopt op een vlot antwoord. Dit kan bijvoorbeeld op de volgende twee manieren:

I hope to hear from you soon.

I look forward to hearing from you soon.

Zin 7: De Afsluitende groet:

Omdat een sollicitatiebrief formeel is moet je ook een formele afsluiting gebruiken. In het Nederlands maken wij nog verschil tussen Hoogachtend of Met vriendelijke groeten. In het Engels gebruik je voor beiden:

Yours sincerely,

Nu kan het voorkomen dat je de persoon aan wie je schrijft kent. In dat geval mag de volgende afsluiting ook maar let op, dit mag ALLEEN als je hem of haar persoonlijk kent. Het betekent zoveel als ‘hartelijke groeten’.

Kind regards,

Bron:nl.bab.la

 Vond je dit blog nuttig? Laat een bericht achter in het commentaarveld. Ook als je zelf tips horen we het graag!

Voor de opmaak van een formele brief kun je kijken naar de volgende video.

Let op, per school kunnen er wel verschillen zijn. De ene docent is hier wat strenger mee dan de andere.

https://www.youtube.com/watch?v=rPiAoEV3LW4